משימות ברמות שונות על-פי אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוהה

1 משימה: פתרון בעיות

אסטרטגיות הוראה, ד"ר צייכנר אורית

http://lemida.biu.ac.il/mod/resource/view.php?id=12823