נמצא טעות בקוד, נדרש לתקנה ע"י מתכנת: check_browser_version is removed, please update your code to use core_useragent instead.

תצוגת מידע נוסף אודות שגיאה זו (מתוך אתר התמיכה של Moodle העולמי, באנגלית)