• בהויוריזים
  • קונקטיביזים
  • קונסטרוקטיביזם
  • סיכום הבדלים בגישות

גישה בהויוריסטית רואה את הלמידה כשינוי בהתנהגות הניתנת לצפייה, ומתרחשת דרך גירוי

ותגובה.   הדגש הוא בחיזוק התגובה הרצויה, כך יגדלו הסיכויים שתגובה זו תחזור על עצמה

בהופעת הגירוי המתאים.

 אסטרטגיות הוראה בגישה זו: תרגיל שינון וחזרה, יצירת רצף הדרגתי, משוב מידי.

 תכני הוראה בגישה זו: מיומנויות שגרתיות ואוטומטיות

 תפקיד המורה בשיה זו:  מאמן , מעביר ידע , נותן משוב

בהויוריזם מתמקד בלמידה כתהליך של קשרים בין גירוי לתגובה, צפייה בהתנהגות ועיצובה.

Stanford Encyclopedia of Philosophy:

http://plato.stanford.edu/entries/behaviorism

למידה מעוצבת על-ידי סביבות הוראה מתוקשבות
היכולת ליצור קישורים בין מקורות מידע שונים היא חלק מעידן כלכלת ידע.
 
סימנס ג'ורג' מכנה זאת "תיאורית למידה של העידן הדיגיטלי".
מתייחס לאיך הלומדים מתקשרים ותורמים להיווצרות הידע.
הידע מופץ "באמצעות רשתות"
הלמידה היא קאוטית, בלתי מובנית. כל אחד מוצא מידע רלוונטי ומבנה אותו.
(PLE à Personal Learning Environment)
קיימת אפשרות להעמקה של הדיאלוג
----------------------------------------------------------------------------------------------

כיצד מתבטא הקונקטיביזם בעיצוב קורס מתוקשב?

nConneXions slideshare שיתוף חומרים ומצגות -
http://cnx.org/http://www.slideshare.net/
 
Delicious שיתוף מועדפים -
 
You Tube   שיתוף סרטים
 
Picasa שיתוף תמונות - 
----------------------------------------------------------------------------------------

מה אומר George Siemens על קונקטיביזם?

George Siemens על קונקטיביזם

הגישה משנה ואף הופכת את רעיון הגישה הביהויוריטית, קוגניטיביסטית וקונסטרוקטיביסטית.
מתייחסת ללמידה כמאפשרת לפרט לפעול באופן מרושת (התקשרות ואינטראקציה בעזרת צמתי קישור: עמיתים, מורים, מאגרי מידע, מומחים, תוכנות חברתיות, וויקי, בלוגים, טוויטר ועוד.)
 
 
התוכן מהווה צינור לדו-שיח והמלים נותנות חיים למחשבות שלנו.
הרשת היא הלמידה: כל קישור איכותי שנוסף לרשת מרחיב את מקצועיות הרשת.

 

מתוך מאמרו של George Siemens http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm

קונסטרוקטיביזם (בחינוך) תאוריה חינוכית המסבירה כיצד נרכש ידע. על פי תאוריה זו, למידה אינה תהליך פסיבי, אלא תהליך בו תרומות התלמיד אינן פחותות מתרומות המורה. הלמידה מתבצעת תוך כדי תהליך של עשייה, בדרך של הבניית ידע ואחריותו של הלומד על הידע.
המילה קונסטרוקט (construct) משמעותה בניה. בניית ידע או בעברית "הבניית הידע" היא העיקרון המנחה תאוריה זו.

יכולותיו של התלמיד בלמידה מתפתחות במקביל להתפתחות הקוגניציה וכל אחד מהשלבים מתבסס על השלב הקודם תוך כדי אינטראקציה עם סביבתו בתהליך פעיל. בשנים האחרונות נידונה הגישה הקונסטרוקטיביסטית בהרחבה כבסיס לרפורמה בדרכי ההוראה.

ארבע תפיסות יסוד מאפיינות את הגישה הקונסטרוקטיביסטית ללמידה:

  1. אין קיום לידע במנותק מהיודע.
  2. למידה היא פעילות הבנייתית.
  3. למידה היא פעילות ממוקמת בהקשר.
  4. למידה היא פעילות חברתית.

------------------------------------------------------------------------------------

כיצד יתבטא הקונסטרוקטיביזם בעיצוב קורס מתוקשב

דוגמאות מתוך:

חקרשת קומיקס (באנגלית)
 
המים בישראל - חקרשת
 
 
מסורת הפיסול של אנדרטאות ישראליות - חקרשת
 

הגישות הפדגוגיות על פי חמשת הקטגוריות:

How does learning occur?

What factors influence learning?

?What is the role of memory

?How does transfer occur

?What types of learning are best explained by this theory

%D7%98%D7%91%D7%9C%D7%AA%20%D7%A1%D7%99%