Bar-e-Learn, BIU, בר-אילן

שם המשתמש ו/או הסיסמא שגויים. שם המשתמש הוא תעודת זהות מלאה כולל ספרת ביקורת ואפסים מקדימים (9 ספרות). לתמיכה בהתחברות יש להתקשר למדור שמ"ע בטלפון 03-5317000.