יחידה שם הנחיה לפעילות
קישור לאתר אינטרנט דגמים לאתרי קורסים
קישור לאתר אינטרנט גישות פדגוגיות בתכנון ופיתוח אתר לקורס מתוקשב

סיכום הגישות

קישור לאתר אינטרנט שילוב אסטרטגיות חשיבה בקורסים מתוקשבים

שילוב אסטרטגיות חשיבה בקורסים מתוקשבים

קובץ הנחיות להקלטת הרצאות ושילובן באתר הקורס

עקרונות מנחים בפיתוח ובנייה של קורס מתוקשב - ד"ר צייכנר אורית

קובץ Going the Distance Online Education in the United States, 2011

הדוח המלא

קישור לאתר אינטרנט What Makes a Successful Online Student

  ?What Makes a Successful Online Student

קישור לאתר אינטרנט Distance Learning Quiz

Distance Learning Quiz


?Is distance learning right for me

קישור לאתר אינטרנט אנציקלופדיה למונחים טכנולוגיים ופדגוגיים
קישור לאתר אינטרנט Is online learning suitable for everyone

Is online learning suitable for everyone?

סרטון

קישור לאתר אינטרנט הגדרת מטרות הקורס

Components of an objective:

When writing learning objectives, avoid terms that cannot be clearly understood by the reader. It is necessary to communicate an objective as clearly as possible to avoid misinterpretation.

A useful objective successfully describes an intended instructional result by describing the purpose of the instruction. The BEST statement is one that excludes the greatest number of possible meanings other than the one  intended. In other words, it succeeds in communicating the intent of instruction yet avoids misinterpretation.

The ABCD's of Learning Objectives includes four characteristics that help an objective communicate an intent:

  • Audience - Who will be doing the behavior?
  • Behavior - What should the learner be able to do?
  • Condition - Under what conditions do you want the learner to be able to do it?
  • Degree - How well must it be done?

Audience
The learners:
Identify who it is that will be doing the performance (not the instructor).

Behavior (Performance):
What the learner will be able to do
Make sure it is something that can be seen or heard.

Condition
The conditions under which the learners must demonstrate their mastery of the objective:
What will the learners be allowed to use? What won't the learners be allowed to use?

Degree (or criterion)
HOW WELL the behavior must be done:
Common degrees include: Speed, Accuracy, Quality

קובץ מודל כתשתית לפיתוח למידת חקר מידעני

קובץ שכתבה רותי סלומון , תשתית לפיתוח למידת חקר מידעני

דף תוכן מעוצב סקירת הספר - "הקורס המקוון המושלם

מחבר: Marta Ruiz-Corbella

קישור לאתר אינטרנט קישור לספר הקורס המקוון

The Perfect Online Course: Best Practices for Designing and Teaching

קישור לאתר אינטרנט קישור לסרטי הדרכה טכנית

קישור לסרטי הדרכה טכנית

http://www.youtube.com/watch?v=iQD159-065M

קובץ עיתון מקוון - בלוגים פיתוח חשיבה

פיתוח חשיבה באמצעות בלוגים

קובץ פדגוגיה מתוקשבת - דגמים של בלוגים בהוראה

http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=1652

פדגוגיה מתוקשבת בעידן WEB 2.0: דגמים של בלוגים בהוראה

קישור לאתר אינטרנט קישור לסרטוני הדרכה

http://lemida.biu.ac.il/course/view.php?id=85

קישור לאתר אינטרנט קישור לחומרים וקורסים מ - MIT

קורסים MIT

קובץ Student Perceptions of Teaching Presence, Social Presence and Cognitive Presence in a Virtual World

Student Perceptions of Teaching Presence, Social Presence and Cognitive
Presence in a Virtual World

קישור לאתר אינטרנט איך תוכלו ללמוד בפרינסטון וסטנפורד בחינם ובלי לקום מכיסא המחשב?

איך תוכלו ללמוד בפרינסטון וסטנפורד בחינם ובלי לקום מכיסא המחשב?

קובץ תרשים כתיבת מערך שיעור

כתיבת מערך שיעור

קישור לאתר אינטרנט הוראה מתוקשבת ופדגוגיה של כלים מתוקשבים, עמי סלנט

הוראה מתוקשבת

קישור לאתר אינטרנט 10 TED Talks Perfect For the eLearning Industry

10 TED Talks Perfect For the eLearning Industry

עשרת הדברות קובץ מאפייני לומד בסביבת למידה מרחוק

The Online Learner: Characteristics and Pedagogical Implications

Nada Dabbagh
George Mason University

 

מאמר

 

דף תוכן מעוצב עשרת הדיברות ללמידה מתוקשבת

רצוי להיעזר בהנחיות אלו לעיצוב קורס מתוקשב

קובץ Student Perceptions of Teaching Presence, Social Presence and Cognitive Presence in a Virtual World

Student Perceptions of Teaching Presence, Social Presence and Cognitive
Presence in a Virtual World

יתרונות פדגוגיים קובץ פדגוגיה - חינוך לחשיבה באמצעות בלוגים

חינוך לחשיבה - פדגוגיה

קישור לאתר אינטרנט דגמים של בלוגים בלמידה - עמי סלנט

דגמים של בלוגים בלמידה

http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=1652

קובץ משוב אישי והערות של המרצה לסטודנט

הערות המרצה לסטודנט

קישור לאתר אינטרנט דגמים לאתרי קורסים

דגמים

סוגי מטלות דף תוכן מעוצב סוגי מטלות בקורסים מקוונים

סוגי מטלות בקורסים מקוונים

 

קובץ עיתון מקוון - בלוגים פיתוח חשיבה

פיתוח חשיבה

קישור לאתר אינטרנט למידה שיתופית סביב ויקי בחינוך הגבוהה

למידה שיתופית סביב ויקי בחינוך הגבוהה

ויקי בחינוך הגבוה
דני בן-צבי
dbenzvi@univ.haifa.ac.il
מיכאל קונג'ה
michaelk@univ.haifa.ac.il

קישור לאתר אינטרנט קישור " ויקי"- ספר": מרחב שיתופי לניהול ידע בקורס אקדמי

"ויקי-ספר": מרחב שיתופי לניהול ידע בקורס אקדמי 
גלעד רביד, אונ' בן-גוריון 

קובץ מיטל 2009 : חקר דוגמאות נתמך ויקי (לוי, לוין, קלי)

מצגת : חקר דוגמאות נתמך ויקי

מצגת מכנס מיטל 2009

קרן לוי

רחל לוין פלד

יעל קלי

המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים
הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

ספר משימות ברמות שונות על-פי אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוהה

משימות ברמות גבוהות

מטרות והתנהלות הפורום דף תוכן מעוצב הנחיות למרצים בפתיחת פורום לקורס מתוקשב
קובץ הנחיות למרצים בפתיחת פורום מקוון

הנחיות

גישות פדגוגיות דפי תוכן בחוצצים גישות פדגוגיות
ארגון סביבת הלימוד דפי תוכן בחוצצים דגמים לארגון אתר קורס
קובץ טופס בקשה לפתיחת קורס מתוקשב

הקובץ מכיל הנחיות ראשוניות, שאלות והערות בתהליך החשיבה לפתיחת קורס מתוקשב

דף תוכן מעוצב ארגון סביבת הלימוד
דף תוכן מעוצב דוג לפעילות - הכנסת סרטון ודיון בעקבותיו

העלאת הסרט וקיום דיון בפורום ו/או שאלון מובנה

ספר הוספת הערות של המרצה לסטודנט במערכת MOODLE

קובץ הנחיות למרצים לקראת הקלטת שיעורים

הנחיות למרצים לקראת הקלטת שיעורים

יתרונות ארגוניים למרצה דף תוכן מעוצב יתרונות ארגוניים למרצה

יתרונות ארגוניים בבניית אתר מלווה קורס למרצה  - ד"ר צייכנר אורית

קישור לאתר אינטרנט free online courses

MIT

קישור לאתר אינטרנט קורסים MIT

קישור לקורסים MIT

קישור לאתר אינטרנט 10 TED Talks Perfect For the eLearning Industry

10 TED Talks Perfect For the eLearning Industry

שקיפות ובהירות דף תוכן מעוצב שקיפות ובהירות
קובץ התאמת ההוראה לרמות השונות של הסטודנטים

הכנה מוקדמת לסטודנטים בנושאי דרישות קדם לקורס 

עומס קוגנטיבי דף תוכן מעוצב צמצום עומס קוגנטיבי

צמצום עומס קוגנטיבי

דגמים לארגון אתר הקורס

התאמה לצרכי המרצה קישור לאתר אינטרנט דגמים לארגון אתר קורס
דף תוכן מעוצב תרשים מארגן התאמת הסביבה לצרכים של המרצה
דף תוכן מעוצב דגמים לאתר קורס על-פי נושאי לימוד

דגמים לניהול אתר קורס*

דגם אתר לקורס על-פי נושאי הלימוד בקורס

"היבטים משפטיים בניהול משאבי אנוש" ד"ר אסף גואטה 


דף תוכן מעוצב דגם אתר לקורס על-פי מפגשים שבועיים

דוגמא לאתר קורס על-פי חלוקה למספרי מפגשים

סגנונות בעברית החדשה  ד"ר רקפת דילמון

דף תוכן מעוצב דוגמא לאתר קורס המשלב סרטונים

דגם אתר קורס המשלב סרט וידיאו

קורס סכיזופרניה ד"ר שלי בסקט

דף תוכן מעוצב דגם אתר לקורס על-פי מפגשים קישורים

דף תוכן מעוצב דגם אתר לקורס על-פי סיכומי שיעורים ותרשימים

כתיבה רפלקטיבית דף תוכן מעוצב תיעוד הרפלקציה כיומן רפלקטיבי באמצעות בלוג/אישי /שיתופי

רפלקציה

דף תוכן מעוצב שאלת סקר

הסבר

קישור לאתר אינטרנט דגמים לניהול אתר קורס
מחקר והערכה קישור לאתר אינטרנט מודל להערכת קורסים מקוונים אסינכרוניים באוניברסיטה

מודל להערכת קורסים מקוונים אסינכרוניים באוניברסיטה

הוראה בסביבת לימוד מרחוק מתאפיינת בהפרדה פיזית בין המרצה לסטודנט. כתוצאה מהפרדה זו נוצר במהלך השיעור חלל פסיכולוגי-תקשורתי בין המרצה לסטודנט שעלול לגרום לפערים בהבנת החומר או להתפתחות של תפיסות שגויות של סטודנטים לגבי עצמם ולגבי תהליך הלמידה. זיהוי מנגנונים פדגוגיים אשר תורמים לצמצום החלל הפסיכולוגי-תקשורתי מהווה אתגר מרכזי לחוקרים בתחום ההוראה והלמידה המקוונת.
המרכז ללמידה מתוקשבת באוניברסיטת בר-אילן מפתח אסטרטגיות הוראה ומיישם את מודל ה-
SWOT לצורך הערכת נקודות חוזקה וחלושה ובן להערכת הזדמנויות וסיכונים ביחס להוראה מקוונת בקורסים אקדמיים, במגוון רחב של תחומי תוכן.

קובץ מאמר על הגובה: מודל להערכת קורסים מקוונים
הוראה בסביבת לימוד מרחוק מתאפיינת בהפרדה פיזית בין המרצה לסטודנט. כתוצאה מהפרדה זו נוצר במהלך השיעור חלל פסיכולוגי-תקשורתי בין המרצה לסטודנט שעלול לגרום לפערים בהבנת החומר או להתפתחות של תפיסות שגויות של סטודנטים לגבי עצמם ולגבי תהליך הלמידה. זיהוי מנגנונים פדגוגיים אשר תורמים לצמצום החלל הפסיכולוגי-תקשורתי מהווה אתגר מרכזי לחוקרים בתחום ההוראה והלמידה המקוונת.
המרכז ללמידה מתוקשבת באוניברסיטת בר-אילן מפתח אסטרטגיות הוראה ומיישם את מודל ה-
SWOT לצורך הערכת נקודות חוזקה וחלושה ובן להערכת הזדמנויות וסיכונים ביחס להוראה מקוונת בקורסים אקדמיים, במגוון רחב של תחומי תוכן.

קישור לאתר אינטרנט קישור לסקר שביעות רצון מקורסים מתוקשבים באוניסריטה

קישור לסקר

קישור לאתר אינטרנט הרצאות מכנס דצמבר 2012 באוניברסיטה הפתוחה

הרצאות מוקלטות

דף תוכן מעוצב הרצאת פתיחה מיטל 2011

הרצאת פתיחה מיטל 2011

קובץ Using the SWOT Model to Evaluate and Improve University Asynchronous

Using the SWOT Model to Evaluate and Improve University Asynchronous
 Online Courses

קישור לאתר אינטרנט קישור לקול קורא כנס מיטל העשירי 2012

http://meital.iucc.ac.il/conf2012/kol_kore12.htm

קובץ רשמים מכנס SLOAN- C יולי 2011

רשמים מכנס SLOAN- C

קישור לאתר אינטרנט קישור למצגות מהכנס ומההשתלמויות בSLOAN

http://commons.sloanconsortium.org/node/60066/content/documents

קובץ A Practical Response to Massive Open Online Courses (MOOCs


 A Practical Response to Massive Open Online Courses (MOOCs

, is now available for on-demand viewing.

Feel free to pass today's webinar along to your colleagues - just forward this email.

And if you have any questions, please don't hesitate to contact us, simply reply to this email or give us a call at 608.443.1600. 

Kind regards, 

Team Mediasite

דף תוכן מעוצב מאפיינים של קורסים אקדמאיים מתוקשבים פתוחים מסוג MOOC

מאפיינים של קורסים אקדמאיים מתוקשבים פתוחים מסוג MOOC

קובץ Going the Distance Online Education in the United States, 2011

דוח מלא

Going the Distance
Online Education in the United States, 2011

קישור לאתר אינטרנט 10 TED Talks Perfect For the eLearning Industry

10 TED Talks Perfect For the eLearning Industry

קובץ החיים ברשת

כתבה 

MERLOT דף תוכן מעוצב עשרת הדיברות של למידה מתוקשבת

לחיצה על המילים המסומנות מובילה לקישורים המתאימים

דף תוכן מעוצב מאור - מאגר חומרי למידה ברשת

מאור

קובץ החיים ברשת

כתבה קשר עין אפריל 2014

מצגות מהשתלמויות קישור לאתר אינטרנט STEM ONLINE EDUCATION: Energizing the Future - Documents

http://commons.sloanconsortium.org/node/60066/content/documents

קובץ STEM Research Symposium

http://commons.sloanconsortium.org/node/60066/content/documents

קישור לאתר אינטרנט 10 TED Talks Perfect For the eLearning Industry

10 TED Talks Perfect For the eLearning Industry

Traditional pedagogy דפי תוכן בחוצצים שקפים
דגמים לאתרי קורסים דף תוכן מעוצב דגם לפיתוח קורס ע"פ נושאים

דגם על-פי נושאים בקורס