• כלים חיצוניים

    כלים חיצוניים נועדו להרחיב ולהעשיר את חווית הלמידה במערכת המודל.

    שילוב הכלים באתר הקורס מאפשר התחברות וכניסה מהירה אליהם דרך אתר הקורס וכן סנכרון הציונים בין הכלי לבין מערכת המודל.