• ארגון סביבת הלימוד


    עקרונות פדגוגיים בפיתוח ובנייה של קורס מתוקשב - ד"ר צייכנר אורית