• מבנה הקורס ככלי עיצובי

    העיצוב ככלי עזר לבניית קורס מוצלח