• תצורת תוכן הקורס

    תצורת תוכן הקורס

    תצורת תוכן הקורס משפיעה על האופן החזותי בו יוצגו התכנים, המשאבים והפעילויות בקורס, ובנוסף, על מנגנון הניווט בין הפעילויות והמשאבים של הקורס. כל שיטה יכולה לעזור לכוון את הקורא בהתאם לצורכי המרצה.
    ניתן ללמוד כיצד לשנות את תצורת תוכן הקורס במדריך למרצה.