• פעילויות

    פעילויות באתר הקורס


    אחד העקרונות החשובים בלמידה הינו לדעת כיצד ליישם את המידע הנלמד. לכן אנו ממליצים להשתמש בפעילויות שונות כגון מטלות הגשה ופורומים, על מנת לאפשר לסטודנטים להעמיק ולשפר את תהליך הלמידה. 

    הפעילויות מתחלקות לשני סוגים: