• תקשורת בלמידה מתוקשבת

    צורות תקשרות בלמידה מתוקשבת


    ההבדל המרכזי בין למידה מתוקשבת ללמידה פרונטלית בכיתה הוא סוג התקשורת. בלמידה מתוקשבת התקשורת היא א-סינכרונית ואינה רציפה לרוב, או חד צדדית. תקשורת זו יכולה לגרום לתסכול מצד הסטודנטים במידה ונעשית בצורה שאינה תקינה.

    במערכת ישנן אופציות שונות לצורות תקשורת המותאמות ללמידה המתוקשבת, כגון: