• מבוא

    לאור המצב נשלחו הזמנות לזום לכלל המרצים באוניברסיטה.

    כותרת המייל היא: "Zoom account invitation". יש ללחוץ על הקישור במייל שנשלח ולפעול על פי ההנחיות.

    אין צורך לפנות למרכז לצורך פתיחת חשבון בזום.