דוגמא למשימה - קריאת מאמר ודיווח רפלקטיבי

בעקבות קריאת מאמר, הסטודנטים נדרשים לדווח על המאמר

ולשלוח הדיווח למרצה. (הגשת קובץ אחד)

המרצה מציין את תאריך ההגשה

בודק נותן משוב ושולח לסטודנט