דוגמא למשימה - פתיחת בלוג אישי/שיתופי עבור הסטודנטים

הסטודנט פותח בלוג אישי /שיתופי, מאפשר שיח אישי עם המרצה