פורומים כלליים

פורום תיאור דיונים
דוגמא ללוח מודעות
חדשות כלליות והודעות
לוח המודעות מאפשר למרצה לפרסם הודעות כלליות בנוגע לקורס
רצוי לעדכן את הסטודנטים במהלך הסמסטר מדי שבוע לגבי נושאי לימוד, מטלות, זמינות המרצה ועוד..

תכנון ופיתוח אתר לקורס מתוקשב ד"ר צייכנר אורית
118
פורום שאלות כלליות בנושאים פדגוגיים

שלום לכולם

בפורום זה אתם מוזמנים להעלות שאלות, הערות ותגובות בכל הקשור לנושאים הפדגוגיים

העולים במהלך בניית אתר לקורס.

לדוגמא: קישור לפורום חדשות שמפרסם המרצה בקורס https://lemida.biu.ac.il/mod/forum/view.php?f=535

0
דוגמא למשימה - דיון בסוגייה העולה בשיעור

המרצה פותח בדיון העוסק בסוגיה העולה מתוך החומר הניתן בקורס

חשוב לאפשר לסטודנטים להגיב אחד לדברי השני

ראה https://lemida.biu.ac.il/course/view.php?id=325&topic=4

פיתוח ובנייה של קורס מתוקשב

1