דוגמא למשימה - דיון בסוגייה העולה בשיעור

המרצה פותח בדיון העוסק בסוגיה העולה מתוך החומר הניתן בקורס

חשוב לאפשר לסטודנטים להגיב אחד לדברי השני

ראה https://lemida.biu.ac.il/course/view.php?id=325&topic=4

פיתוח ובנייה של קורס מתוקשב


דיוןנפתח על ידיתגובותהודעה אחרונה
אברהם 0 אורית צייכנר
2/11/2011, 12:14