יום ראשון, 26 מאי 2024, 17:32
מערכת: למדה, אוניברסיטת בר-אילן
קורס: אתר הדגמה למרצים (אתר הדגמה למרצים)
אגרון מונחים: מילון מדעי רפואי
ח

חומצת גרעין

חומצות גרעין הן תרכובות אורגניות המצויות בכל התאים ואשר מהוות את החומר התורשתי של כל יצור חי בטבע. חומצות הגרעין מאפשרות העברת תכונות מיצור לצאצאיו (תורשה); בנוסף מכילות חומצות הגרעין הוראות לבניין התא והיצור (האורגניזם).