הגדרת קבוצת סטודנטים עבור מועד ב'/הקלות

שינוי אחרון: 2/04/2020, 17:10