שילוב נוסחאות ושאלות מתמטיות בבוחן

מצורפים קישורים למדריכים בנושאים שונים מתחום המתמטיקה והמדעים המדויקים:

1. כתיבת נוסחאות מתמטיות בעזרת TeX.

2. שאלה מספרית בבוחן.

3. שאלה חישוב פשוטה בבוחן.

4. שאלה חישוב בבוחן.

5. שאלה מסוג STACK.

שינוי אחרון: 27/07/2021, 13:20