מעקב אחר פעילות הסטודנט באתר הקורס בזמן הבחינה

הדרך הכי פשוטה בה ניתן לבדוק האם הסטודנטים נכנסו לבחינה וצפו בה, או נכנסו וגם הגישו היא דרך בלוק "דוחות מתקדמים", ולחיצה על דו"ח קורס: בחינה אנונימית.

ניתן לעקוב אחר הפעולות שביצעו הסטודנטים באתר הקורס באמצעות יומני המעקב בקורס.

מומלץ להיכנס ולעקוב במהלך ו/או אחרי הבחינה אחר פעילות הסטודנטים.

יכול להיות מצב בו סטודנט ייכנס, יצפה בבחינה, אך לא יגיש אותה. גם את זה ניתן לראות ביומני המעקב.

לחצו כאן לצפייה במדריך הכתוב

אנו ממליצים, במהלך הבחינה, להסתיר לצפיית הסטודנטים את החומרים בקורס מלבד הבחינה עצמה.

ניתן לעשות זאת על ידי הפעלת מצב העריכה> לחיצה על "עריכה" משמאל לפריט ואז "הסתרה".


שינוי אחרון: 19/01/2021, 10:24