הצהרת טוהר הבחינות

בעת יצירת שאלון אמריקאי נפעיל את מדיניות טוהר הבחינות:

1. בהגדרות הבחינה נגלול לכותרת "הגבלות נוספות על נסיונות המענה".

2. באפשרות "הסכמת הסטודנטים למדיניות טוהר הבחינות" נסמן "יש לאשר לפני תחילת ניסיון המענה על המבחן".

3. לסיום, נלחץ על הכפתור "שמירת שינויים".


שינוי אחרון: 19/01/2021, 10:54