תיקון ניקוד בשאלה באופן גורף

לעיתים קורה מצב שהתרחשה טעות הקלדה בשאלה ולא ניתן ניקוד לסטודנטים עבור תשובה נכונה בבחינה.

ניתן לתקן זאת באופן הבא:


שינוי אחרון: 19/01/2021, 10:52