בניית מבחן עם שאלות בחירה

על מנת ליצור מבחן עם שאלות בחירה יש להגדיר את הציון המרבי מעל 100 בהתאם לנקודות עבור כל שאלה.

יש להנחות את הסטודנטים לענות רק על כמות השאלות הנדרשת.

1. ניכנס לבחינה שלנו ונלחץ על הקישור "עריכת השאלות בבוחן" במשבצת הניהול בצד ימין.

2. נעדכן את הציון המרבי מעל 100 בהתאם לניקוד של השאלות בבחינה ונלחץ על "שמירה".

שינוי אחרון: 19/01/2021, 10:57