מתן פקטור בבחינה

על מנת לתת פקטור באופן גורף לכל הנבחנים נפעל באופן הבא:

1. באתר הקורס נלחץ על "הגדרות חישוב ציונים" במשבצת הניהול בצד ימין.

2. במסך הבא נמצא את הבחינה שנרצה לתת לה פקטור, נלחץ על הקישור "עריכה" מצד שמאל ואז נלחץ על "הגדרות".

3. נלחץ על הקישור "הגדרות נוספות".

4. נזין את גודל הפקטור בנקודות בתיבה "הסט".

5. נלחץ על הכפתור "שמירת שינויים".

שינוי אחרון: 19/01/2021, 10:49