שינוי הציון לעובר/נכשל

על מנת לשנות את הציון בבחינה הפתוחה לעובר/ נכשל במקום ציון מספרי נפעל באופן הבא:

1. נלחץ על הבחינה שלנו ולאחר מכן נלחץ על "הגדרות" במשבצת הניהול בצד ימין.

2. נגלול לכותרת "ציונים" ונשנה את סוג הניקוד ל"מדרגת הערכה".

3. נשנה את סוג מדרגת ההערכה ל"עובר/נכשל".


3. נשמור שינויים.


שינוי אחרון: 19/01/2021, 10:50