כיצד להגדיר בדיקה אנונימית בבחינה פתוחה

על מנת לשמור על אנונימיות הסטודנטים במהלך בדיקת הבחינה הפתוחה נסתיר את הצגת שמותיהם בעת הבדיקה.

חשוב להגדיר את הבדיקה האנונימית לפני תחילת הבחינה, אחרת ההגדרה תינעל ולא יהיה ניתן לשנותה.

1. נלחץ על הבחינה שלנו ולאחר מכן נלחץ על "הגדרות" במשבצת הניהול בצד ימין.

2. נגלול לכותרת "ציונים" ונלחץ עליה.

3. נסמן "כן" בהגדרה "שמות נבחנים מוסתרים (בזמן מתן ציון)".

4. לסיום נלחץ על "שמירת שינויים וחזרה לקורס".

שינוי אחרון: 24/01/2021, 10:36