מדיניות טוהר הבחינות ומדיניות הפרטיות

בעת מענה על בחינה אמריקאית יש לאשר את מדיניות טוהר הבחינות ומדיניות הפרטיות:

1. נכנס לבחינה ונלחץ על הכפתור "התחלת נסיון מענה".

התחלת נסיון מענה

2. תוצג חלונית עם מדיניות טוהר הבחינות. יש לסמן את תיבת האישור וללחוץ על "תחילת נסיון המענה".
כאשר ממשק המשתמש הוא בשפה האנגלית יעלה הטקסט בשפה האנגלית.

שימו לב, ללא אישור המדיניות לא ניתן יהיה להתחיל בביצוע הבחינה.

הצהרת טוהר הבחינה


בעת מענה על בחינה פתוחה יש לאשר את שליחת הבחינה לבדיקת המקוריות ואת הצהרת טוהר הבחינה:

1. נכנס לבחינה ונלחץ על הכפתור "הוספת הגשה".

בחינה פתוחה

2. יש לסמן את תיבת האישור עבור שליחת הבחינה לבדיקת מקוריות ואת תיבת ההצהרה על טוהר הבחינה בטרם הגשת הבחינה.
לא תתאפשר הגשת בחינה ללא סימון תיבות אלה!

הצהרת טוהר הבחינה

Last modified: Sunday, 24 January 2021, 12:27 PM