הפיכת משתתף במפגש הזום ל- co-host

לצורך השגחה על הבחינות יש צורך להפוך את המשגיחים ל- co-host במפגש הזום.

נעשה זאת באופן הבא:

1. נתחיל את מפגש הזום ובסרגל הכלים נלחץ על "Participants".


2. תוצג חלונית של רשימת המשתתפים במפגש.


3. נאתר את משגיח הבחינה ונעבור עם סמן העכבר על שמו. נלחץ על "More".


4. נלחץ על "Make Co-Host".

5. נוודא שבחרנו את המשתמש הנכון ונלחץ על "Yes".

6. נוכל לראות שמשגיח הבחינה הפך ל- "Co-Host".


שינוי אחרון: 5/01/2021, 14:23