כיצד לשתף את המסך בתוכנת הזום?

במידה וניתנה לנו הרשאה לשיתוף המסך, נעשה זאת באופן הבא:

1. לאחר שניתנה ההרשאה, נלחץ על הכפתור "Share" בחלונית המפגש.

2. יש לסמן את האפשרות "Screen" ואז ללחוץ על "Share".

שיתוף

Last modified: Tuesday, 5 January 2021, 12:52 PM