הצהרת טוהר המידות

על מנת להפעיל את הצהרת טוהר הבחינות נפעל באופן הבא:

1. ניכנס לבחינה שלנו ונלחץ על "הגדרות" במשבצת הניהול בצד ימין.

2. נגלול לכותרת "הגדרות הגשה" ונסמן "כן" בהגדרה "נדרשת הסכמה מצד הסטודנטים להצהרת ההגשה".

3. נלחץ על "שמירת שינויים".


שינוי אחרון: 19/01/2021, 10:35