אילו פרטים ניתן לעדכן תחת הפרופיל שלנו?

על מנת לעדכן את הפרופיל שלנו נלחץ על השם שלנו בפינה השמאלית העליונה ולאחר מכן נלחץ על "עריכת המאפיינים שלי".
ניתן לעדכן את התיאור שלנו ולהעלות תמונת פרופיל.

עריכת מאפיינים


שימו לב!

לא ניתן לעדכן את השם הפרטי, שם המשפחה וכתובת המייל בעמוד זה. נתונים אלה מסונכרנים למודל ממערכות האוניברסיטה.
לעדכון פרטים אלה יש לפנות ליועץ המחשוב במחלקה.


שינוי אחרון: רביעי, 26 אוגוסט 2020, 10:10 AM