מדוע לא מופיע לי אתר לקורס שאני מלמד?

הקורסים לא נפתחים אוטומטית אלא ע"פ בקשה רשמית מטעם המרצה.

1. כדי לפתוח אתר קורס במערכת Moodle על המרצים לפנות ישירות למזכירות המחלקה בה הם מלמדים בצירוף מספר הקורס ולבקש שיפתחו עבורם אתר לקורס אותו הם מלמדים.

2. לאחר שמזכירות המחלקה תאפיין את מספר הקורס בקטלוג הקורסים, הקורס ייפתח לשימוש המרצה עד שלושה ימים מרגע האיפיון.


 

אין קורס

לא מופיע קורס

איך פותחים קורס

שינוי אחרון: 25/08/2020, 13:19