1. כדי לפתוח אתר קורס במערכת Moodle על המרצים לפנות ישירות למזכירות המחלקה בה הם מלמדים בצירוף מספר הקורס ולבקש שיפתחו עבורם אתר לקורס.

2. לאחר שמזכירות המחלקה תאפיין את מספר הקורס בקטלוג הקורסים, הקורס ייפתח לשימוש המרצה אוטומטית - עד שלושה ימים מרגע האיפיון.

3. ניתן למצוא מדריכים לבניית אתרי הקורסים תחת הקישור "הדרכה למרצה" לעיל.

4. בכל שאלה הנוגעת לבניית אתר הקורס (העלאת תכנים) יש לפנות למרכז ללמידה מתוקשבת בכתובת Bar.E-Learn@biu.ac.il.


שינוי אחרון: יום שלישי, 25 אוגוסט 2020, 13:23