כיצד אוכל לדעת את מספר הקורס והקבוצה?

מספר הקורס מוצג לצד שם הקורס.

מספר קורס שמתחיל בספרות 79 שייך לשנת תשע"ט.

מספר קורס שמתחיל בספרות 80 שייך לשנת תש"פ.

מספר קורס שמתחיל בספרות 81 שייך לשנת תשפ"א.

מספר קורס שמתחיל בספרות 82 שייך לשנת תשפ"ב.


שינוי אחרון: 1/07/2021, 10:56