חלק משמות הקורסים בתפריט מופיעים בצבע אפור וחלק בצבע ירוק. מהי המשמעות של כך?

אתר קורס שזמין לסטודנטים מופיע בצבע ירוק.

אתר קורס שאינו זמין לסטודנטים מופיע בצבע אפור.

מוסתר/גלוי

שינוי אחרון: 25/08/2020, 13:30