חלק משמות הקורסים בתפריט מופיעים בצבע אפור וחלק בצבע ירוק. מהי המשמעות של כך?

אתר קורס שזמין לסטודנטים מופיע בצבע ירוק.

אתר קורס שאינו זמין לסטודנטים מופיע בצבע אפור.

מוסתר/גלוי

Last modified: Tuesday, 25 August 2020, 1:30 PM