יש לי קורס שמתחיל בסמסטר ב' והוא מופיע בצבע אפור. מתי הוא יהיה זמין לסטודנטים (צבע ירוק)?

כשבוע לפני תחילת סמסטר ב' אתר הקורס יהיה זמין לסטודנטים.


Last modified: Tuesday, 25 August 2020, 1:39 PM