כיצד להציג קורס לצפיית סטודנטים?

ניתן להציג קורס מוסתר באופן ידני באופן הבא:

1. ניכנס לאתר הקורס ונלחץ על "הגדרות" במשבצת הניהול בצד ימין.

משבצת ניהול

2. נשנה את ההגדרה "זמינות" ל- "הצגה".

זמינות

3. נלחץ על הכפתור "שמירת השינויים והצגתם" .


שינוי אחרון: 25/08/2020, 13:39