ניתן להציג קורס מוסתר באופן ידני באופן הבא:

1. באתר הקורס ניגש לסרגל הניהול ונבחר בלשונית "הגדרות"

לשונית הגדרות

2. נשנה את ההגדרה "זמינות" ל- "הצגה"

הגדרת זמינות קורס


3. נלחץ על הכפתור "שמירת השינויים והצגתם" כפתור שמירת השינויים והצגתם.


שינוי אחרון: יום שני, 21 אוגוסט 2023, 10:50