כיצד להציג קורס לצפיית סטודנטים?

ניתן להציג קורס מוסתר באופן ידני באופן הבא:

1. ניכנס לאתר הקורס ונלחץ על "הגדרות" במשבצת הניהול בצד ימין.

משבצת ניהול

2. נשנה את ההגדרה "זמינות" ל- "הצגה".

זמינות

3. נלחץ על הכפתור "שמירת השינויים והצגתם" .


Last modified: Tuesday, 25 August 2020, 1:39 PM