האם ניתן לרשום סטודנט לאתר הקורס?

למרצה אין אפשרות להוסיף סטודנטים לאתר הקורס.


הרישום לקורסים הוא אוטומטי ומסתנכרן מדי לילה עם מערכות האוניברסיטה.

סטודנט שצריך להיות רשום לקורס אך לא מופיע בו, צריך לפנות למזכירות המחלקה לבירור.

סטודנט שזכאי למועד מיוחד צריך לפנות למדור סטטוס להסדרת הרישום.

סנכרון הרישום במודל יכול לקחת עד 48 שעות מרגע הרישום במערכות האוניברסיטה.


Last modified: Wednesday, 26 August 2020, 10:11 AM