כיצד להוסיף עוזרי הוראה?

באופן כללי, עוזרי הוראה אמורים לקבל גישה אוטומטית לאתר הקורס,  בהנחה והוגדרו ככאלה, ע"י המחלקה.

במידה ועוזרי ההוראה לא נמצאים באתר הקורס, יש לפעול באופן הבא:

 1. ניכנס לאתר הקורס אליו אנו רוצים להוסיף את עוזר/ת ההוראה.
 2. ניגש ל"בלוק הניהול" הנמצא בצידו הימני של הדף ונבחר באפשרות "משתמשים " . לאחר מכן נלחץ על הקישור "שיוך לתפקיד" .

  שיוך לתפקיד

 3. במסך המשתתפים נלחץ על הכפתור "שיוך משתמשים לתפקיד בקורס" .

  שיוך משתמשים לתפקיד בקורס

 4. בשדה החיפוש נחפש את המשתמש לפי השם בעברית או תעודת הזהות.

 5. חיםוש משתמשים

 6. לאחר שמצאנו את עוזר/ת ההוראה נלחץ על הכפתור "שיוך משתמשים לתפקיד בקורס" .
 7. כעת, עוזר/ת ההוראה יכול/ה לערוך את אתר הקורס כמו המרצה.

 

 
שינוי אחרון: ראשון, 7 מאי 2023, 2:34 PM