ביצעתי ייבוא מהקורס הלא נכון. כיצד למחוק את החומרים באופן מרוכז?

על מנת למחוק חומרים באופן מרוכז יש לפעול על פי הנחיות המדריך המצורף.


Last modified: Tuesday, 25 August 2020, 2:15 PM