מי רשאי לצפות באתר הקורס שלי?

רק סטודנט הרשום לקורס במערכות האוניברסיטה רשאי לגשת לאתר הקורס.

חומרי הלימוד של המרצה מוגנים בקוד משתמש וסיסמא ולא מתאפשרת גישה למי שאינו רשום באופן רשמי כסטודנט מן המניין.

שינוי אחרון: 26/08/2020, 10:34