כיצד ניתן לראות את רשימת הסטודנטים באתר הקורס?

לאחר הכניסה לאתר הקורס, יש לגשת לקישור "בקורס זה" בסרגל הכלים העליון וללחוץ על "משתתפים" .


 
שינוי אחרון: 18/01/2021, 09:34