כיצד ניתן לראות את רשימת הסטודנטים באתר הקורס?

לאחר הכניסה לאתר הקורס, יש לגשת לקישור "בקורס זה" בסרגל הכלים העליון וללחוץ על "משתתפים" .


 
Last modified: Monday, 18 January 2021, 9:34 AM