כיצד לשלוח הודעה לסטודנט/מספר סטודנטים באמצעות דוא"ל?

במידה ואנו מעוניינים לשלוח הודעה לתיבת המייל של כל הסטודנטים ניעזר בלוח המודעות שנמצא באזור המבואות.

כאשר אנו מעוניינים לשלוח הודעה לסטודנט מסויים נשתמש בבלוק דוא"ל מהיר הנמצא בצידי הדף (בד"כ צד ימין למטה).

לחצו כאן לצפייה במדריך הכתוב

שינוי אחרון: 26/08/2020, 10:38