האם ניתן לדעת כיצד הסטודנטים רואים את אתר הקורס מנקודת מבטם?

בוודאי. המרצה יכול/ה להחליף את התצוגה באופן זמני לתצוגת סטודנטים ולראות את אתר הקורס מנקודת מבטם.

ניגש ל"בלוק הניהול", נלחץ על "החלפת תפקיד ל..." ונבחר באפשרות "student".

החלפת תפקיד


על מנת לחזור לתפקיד הרגיל שלנו נלחץ "חזרה לתפקיד הרגיל שלי" במשבצת הניהול.

חזרה לתפקיד הרגיל שלי


שינוי אחרון: 26/08/2020, 11:01