מה ההבדל בין משאבים לבין פעילויות?

משאבים הם פריטי לימוד סטטיים (קבצים למיניהם, קישורים, דפי תוכן), בהם הסטודנט פאסיבי בתהליך הלמידה.

בפעילויות לעומת זאת, הסטודנט נדרש לקחת חלק אקטיבי בתהליך הלמידה המתבטא למשל בביצוע מטלות (מבחן, מטלת הגשה), בהוספת הודעות לפורום, משוב על סקר ועוד.

Last modified: Wednesday, 26 August 2020, 11:21 AM