הסטודנטים לא רואים את הפריט (משאב או פעילות) באתר הקורס. מה יכולה להיות הסיבה?

יש לוודא שהפריט לא מוסתר מעיני הסטודנטים.

יש להפעיל את מצב העריכה וללחוץ על "הפעלת עריכה" בצד שמאל בראש העמוד,  ללחוץ על הקישור "עריכה" משמאל לפריט וללחוץ על "הצגה" .


שינוי אחרון: 26/08/2020, 11:22