כיצד ניתן להגדיר תוספת זמן לסטודנט ספציפי בביצוע הבוחן?


שינוי אחרון: 18/01/2021, 09:40